Medana Pharma S.A. - Projekt budowlano-wykonawczy budynku biurowego- głównej siedziby firmy

Medana Pharma S.A. - Laboratorium Mikrobiologiczne z częścią biurową

Medana Pharma S.A. - Modernizacja budynku biurowego mieszczącego Dział Marketingu oraz budynku portierni

Medana Pharma S.A. - Termomodernizacja i zmiana elewacji budynku Form Suchych

Medana Pharma S.A. - Rozbudowa budynku magazynowego o część socjalną i śluzę materiałową