W wizualizacji wykorzystano obrazy autorstwa Magdy Raczko