Plac Dąbrowskiego w Łodzi, fontanna przez Teatrem Wielkim - praca konkursowa