Budynek dydaktyczno-badawczy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Obiekt zaprojektowano w otwartym, wiejskim krajobrazie na terenie przyległym do sadów należących do Instytutu. Horyzontalna kompozycja budynku wpisuje sie w otoczenie, nawiązując ukształtowaniem i proporcjami dachu do regionalnego budownictwa zagrodowego. W budynku obok części laboratoryjnej zaprojektowano zaplecze biurowo-administracyjne, salę dydaktyczną oraz węzeł sanitarno-socjalny dla pracowników sadu.