Bo-house

Romboidalny kształt działki początkowo sprawiał wiele problemów z usytuowaniem domu i zagospodarowaniem terenu. Stał się on jednak pretekstem dla prób ukształtowania bryły domu w taki sposób, by stworzyć przestrzeń o indywidualnym, niepowtarzalnym charakterze. Wnętrze domu jest wynikiem głębokiej analizy powiązań funkcjonalnych, ale przede wszystkim uformowane zostało przez świadome stosowanie takich elementów kompozycji przestrzennej jak: światło, faktura materiałów, linie naprowadzające i widokowe czy przenikanie się przestrzeni mieszkalnej z ogrodem.

parter

piętro

przekrój

Projekt domu nowoczesnego